Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2022

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Obraz
Krzyż łaciński usytuowany przy zbiegu ul. Spółdzielczej i drogi prowadzącej do wsi Ręków. Wykonany z granitu. Wymiary: 110 x 89 x 22 cm. XIV-XVI w. Poniżej poziomu gruntu, obecnie niewidoczny, wypukły relief topora. Pełny ekran  | Muzeum Cyfrowe UWr Powiązana literatura M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 19, 24, tab. 1. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 461-462 Stone cross. Damianowice. Poviat: Wrocław Latin cross located at the corner of SpółdzielczaStreet and the road leading to the village of Reków. Made of granite. Dimensions: 110 x 89 x 22 cm. 14th-16th centuries. Below ground level, currently invisible, convex relief of an axe. Related literature: M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s.