Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2023

Znak graniczny. Luboradz (niem. Lobris), pow. jaworski

Obraz
usytuowany przy zachodniej krawędzi wzgórza na południe od wsi, ok. 500 m na południe w linii prostej od zabudowań pałacu, ok. 100 m na południowy zachód od domniemanego miejsca usytuowania dawnej szubienicy. piaskowiec; 35 x 18 x 19 cm datacja: XVII-XVIII w. słupek o przekroju nieregularnego czworoboku zwężającego się ku górze. Od strony zachodniej ryt litery N (11 x 10 cm), prawdopodobnie odnoszącej się do właścicieli Luboradza, rodziny von Nostitz. Pełny ekran   Border sign. Luboradz (German: Lobris).Poviat: Jawor. Located at the western edge of the hill south of the village, approx. 500 m south in a straight line from the palace buildings, approx. 100 m southwest of the presumed location of the former gallows. Sandstone; 35 x 18 x 19 cm Date: 17th-18th century A post with an irregular quadrilateral cross-section, narrowing towards the top. On the western side, there is an engraving of the letter N (11 x 10 cm), probably referring to the owners of Luboradz, the von Nostitz fami

Znak graniczny. Szczytna (niem. Rückers), pow. kłodzki

Obraz
usytuowany na skraju lasu, ok 25 m na północ od drogi E 67 prowadzącej od wschodu w kierunku Szczytnej, ok. 470 m od skrzyżowania z ul. Kościelną piaskowiec; 56 x 26 x 29 cm datacja: 1574 r. słupek o przekroju nieregularnego czworoboku zwężającego się ku górze. Na ścianie skierowanej ku drodze ryt: 1574 (równoległy do bocznych krawędzi słupka). Na górnej, płasko ściętej części, ryt prostego krzyża greckiego. Pełny ekran   Border sign. Szczytna (German: Rückers). Poviat: Kłodzko. located on the edge of the forest, approx. 25 m north of the E 67 road leading from the east towards Szczytna, approx. 470 m from the intersection with KościelnaStreet sandstone; 56 x 26 x 29 cm dated: 1574 a post with an irregular quadrilateral cross-section, narrowing towards the top. On the wall facing the road there is an engraving: 1574 (parallel to the side edges of the post). On the upper, flat-cut part, there is an engraving of a simple Greek cross.

Wrocławska klatka wariatów

Obraz
Kara wystawienia drobnych przestępców na widok publiczny w metalowej klatce stosowana była za błahe przewinienia. Wrocławska klatka wariatów wybudowana została na rynku w 1575 r. Przypominała w kształcie zachowaną do dziś metalową klatkę w słowackiej Levočy (Lewoczy). Obiekt był wykonany u podstawy z kamienia, a w górnej części z metalu, do jego wnętrza prowadził otwór zamykany metalowymi drzwiczkami ryglowanymi zapewne kłódką. Wrocławska klatka wariatów (błaznów) musiała być znacznych rozmiarów, skoro 28 kwietnia 1585 r. do metalowej klatki trafiło na kilka godzin jedenastu czeladników wystawionych jak podkreślono na drwiny i pośmiewisko, ponieważ podczas mszy grali w karty. Natomiast 7 kwietnia 1603 r. postawiono w niej jednorazowo dwunastu, a następnego dnia aż osiemnastu chłopców, którzy podczas Świąt Wielkanocnych, w czasie porannego kazania na wrocławskich ulicach – „walczyli ze sobą jako wrogowie”, a więc można przypuszczać, że doszło wówczas do bijatyki. Nie jest znana całkowit