Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2023

Epitafium. Wrocław (Breslau)

Obraz
wmurowane w zewnętrzną, południową ścianę kościoła pw. św. Barbary, po prawej stronie portalu piaskowiec 92x78 datacja: 1497 opis: Krucyfiks wsparty na czaszce, z postaciami Marii i św. Jana Ewangelisty. Na dolnej krawędzi obramienia minuskułowa inskrypcja: Jacob Beursch 1497 orate pro eo. uwagi: zachował się tekst umowy kompozycyjnej dotyczącej okoliczności fundacji epitafium. Wiosną 1497 r. przed radą miejską Hans Gruendel, ojciec zabójcy, zobowiązał się m.in. do wyrzeźbienia w kamieniu krucyfiksu z przedstawieniem Marii i św. Jana Ewangelisty w kościele pw. św. Barbary (ein Crucifix u. einBild der JungfrawenMarien von steinegehawenzu Sand Barbara wo diss am bekwemstengesteenmargk u. eynJhannisdonebin). W czerwcu 1498 r. odnotowano spełnienie wszystkich warunków umowy pojednawczej. Pełny ekran   Powiązana literatura R. Kaczmarek, J. Witkowski, Gotyckie epitafia obrazowe na Śląsku, cz. II. Zarys katalogu, [w:] Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i materiały, III, Wr

Krzyż kamienny. Wojnowice (niem. Zindel), pow. wrocławski

Obraz
ustawiony przy północnej ścianie kościoła pw. św. Wawrzyńca granit, 124x101x12 datacja: XIV-XVI w. krzyż łaciński uwagi: na pocz. XX w. usytuowany przy cmentarzu przykościelnym, przeniesiony w obecne miejsce w latach 90. XX w. Pełny ekran   Powiązana literatura M. Hellmich, SteinerneZeugenmittelalterlichenRechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 19, 34, tab. 1. W. Steller, SteinkreuzeundErinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischenGesellschaftfürVolkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 159. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 482-483.

Krzyż kamienny. Gola (niem. Gülchen), pow. namysłowski

Obraz
ustawiony w zachodnim narożniku terenu cmentarza komunalnego granit, 103x66x10 datacja: XIV-XVI w. krzyż łaciński o niesymetrycznych ramionach; jedno z ramion odłamane do 2017 r. krzyż znajdował się na posesji nr 7 we wsi Pełny ekran   Powiązana literatura W. Steller, Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 161, 172 D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 570-571.

Krzyż kamienny. Ligotka (niem. Ellguth), pow. namysłowski

Obraz
ustawiony po południowej stronie drogi, stanowiącej przedłużenie ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, ok 25 m na południowy wschód od domu nr 23 granit, 107x72x13 datacja: XIV-XVI w. krzyż łaciński z częściowo odłamanym jednym ramieniem uwagi: dom nr 23 pełnił przed 1945 r. funkcję gospody Pełny ekran   Powiązana literatura M. Hellmich, SteinerneZeugenmittelalterlichenRechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 6, 9, 24, tab. 3. W. Steller, SteinkreuzeundErinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischenGesellschaftfürVolkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 161. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 571-572.

Krzyż kamienny. Mokrzeszów (niem. Kunzendorf), pow. świdnicki

Obraz
ustawiony po wschodniej stronie kościoła pw. św. Jadwigi, przy drodze prowadzącej od ulicy do bramy wiodącej na teren przykościelny zlepieniec, 126x63x31 (długość całkowita 180) krzyż łaciński z całkowicie odłamanym ramieniem uwagi: wydobyty w 1999 r. podczas prac melioracyjnych i w kwietniu 2005 r. ustawiony na obecnym miejscu Pełny ekran   Powiązana literatura D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 402.

Krzyż kamienny. Ligota Książęca (niem. Fürsten-Ellguth), pow. namysłowski

Obraz
ustawiony po zachodniej stronie drogi, naprzeciw domu nr 69, ok. 60 m od kościoła granit, 103x107x14 datacja: XIV-XVI w. krzyż łaciński, w znacznej części wkopany w ziemię, o nieregularnie obrobionych ramionach Pełny ekran   Powiązana literatura M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 19, 24, tab. 4. W. Steller, Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 161. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 571.