Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2023

Skobel egzekucyjny. Żagań (niem. Sagan), pow. żagański 64/18

Żagań (niem. Sagan), pow. żagański, woj. lubuskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVII-XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. 64/18) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2018 r. na terenie miejsca straceń w Żaganiu. Jego długość wynosi 10,7 cm, a szerokość 4,3 cm. Przedmiot odnaleziony w warstwie gliny z kamieniami otoczakowymi, dużymi fragmentami cegieł, pojedynczymi fragmentami dachówek oraz kośćmi ludzkimi. Warstwa interpretowana jako rozbiórkowa. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Żaganiu. surowiec: Metal, żelazo. stan: dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 10,7 cm, szerokość 4,3 cm. Execution staple. Żagań (German: Sagan), poviat: Żagań 64/18 Żagań (German: Sagan), poviat: Żagań, Lubusz Voivodeship, Poland Discovered inside the gallows. Date: 17th-18th century Description: Iron staple (inv. no. 64/18) discovered during a

Łańcuch egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska wewnątrz szubienicy, na pograniczu eksplorowanej warstwy próchnicy a warstwą calcową datacja: XVIII w.? opis: Łańcuch żelazny odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Znaleziony wewnątrz szubienicy w warstwie przycalcowej. Prawdopodobnie trafił do tego miejsca niedługo po wybudowaniu murowanej szubienicy. Łańcuch zbudowany z dziewięciu masywnych ogniw zakutych na końcach. Ogniwa są proste i płaskie. W większości kwadratowe w przekroju. Ich długość waha się od 6,5 do 8,5 cm. Szerokość natomiast od 3,5 do 4,3 cm. Przekroje mierzą średnio 0,95 x 1,05 cm. Wyróżnia się skrajne ogniwo wykonane w kształcie lekko gruszkowatym. Jego szerokość to 6,3 cm. Łączna długość łańcucha wynosi 49 cm. Jedno z ogniw zostało poważnie skorodowane i rozpadło się na dwie części podczas prac konserwatorskich. Po połączeniu części okazało się, że ogniwo w momencie, gdy dostało się

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/42/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/42/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość 13,78 wynosi cm, a szerokość 4,92 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,63 x 1,58 cm. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 13,78 cm, szerokość 4,92 cm, przekrój w kabłąku 1,63 x 1,58 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), poviat: Złotoryja W/42/Z Złotoryja (German: Goldberg), p

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/29/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/29/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 13,73 cm, a szerokość 4,5 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,55 x 1,42 cm. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 13,73 cm, szerokość 4,5 cm, przekrój w kabłąku 1,55 x 1,42 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), poviat: Złotoryja W/29/Z Złotoryja (German: Goldberg), pov

Szubienica. Żagań (niem. Sagan), miasto powiatowe

Obraz
Żagań (niem. Sagan), miasto powiatowe. Dawne miejsce straceń położone jest około 1,5 km na północny-wschód od obecnego centrum miejscowości. opis: fundament został założony na planie kwadratu o bokach 6,8 m. Średnia szerokość murów wahała się od 76 do 94 cm. Od strony wschodniej zachował się również ceglany próg, potwierdzając tym samym lokalizacje wejścia do szubienicy.  uwagi: żagańska szubienica stanowi wyjątkową konstrukcję wśród tego typu urządzeń. Jako jedyna wśród znanych dolnośląskich szubienic została wybudowana na planie czworokąta, a właściwie do tego celu wykorzystano obiekt funkcjonujący wcześniej, ale o innym przeznaczeniu - konstrukcję typu motte. Obiekt został przebadany archeologicznie w latach: 2014, 2018-2020. Podczas badań odkryty został materiał kostny oraz zabytki metalowe i ceramiczne pochodzące zarówno z okresu, kiedy obiekt funkcjonował jako konstrukcja typu motte, jak i z późniejszego, po przebudowaniu na szubienicę.  Pełny ekran   Powiązana literatura D. W

Pręgierz. Oława (niem. Ohlau), miasto powiatowe

Obraz
Oława (niem. Ohlau), miasto powiatowe. kamienny pręgierz stoi na rynku przed ratuszem.  opis: po południowej stronie ratusza, znajduje się kolumna uważana za fragment dawnego pręgierza. Granitowy słup o wysokości ponad 2 metrów osadzono na czworobocznym podeście. Ośmioboczny trzon kolumny zwieńczono słabo profilowaną głowicą, na której spoczęła kamienna kula. W obecne miejsce miał trafić w 1935 lub 1937 r., kiedy został odnaleziony po latach zapomnienia. Kula, element dekoracyjny pręgierza została zniszczona kilka lat temu przez wandali, co wymogło renowację zabytku.  uwagi: W 1713 r. oławski pręgierz wymagał pilnej renowacji, a w szczególności niezbędna była stabilizacja tego obiektu za pomocą metalowych klamr. Na podstawie zachowanych rachunków miejskich wiadomo, że murarze za czynności remontowe przy pręgierzu pobrali 9 talarów, kowalowi za klamry stabilizujące „kolumnę hańby” wypłacono 10 talarów. Ponadto mieszczanie uczestniczący w renowacji zostali obdarowani antałkiem piwa, kowa

Skobel egzekucyjny. Żagań (niem. Sagan), pow. żagański

Żagań (niem. Sagan), pow. żagański, woj. lubuskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVII-XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. 80/18) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2018 r. na terenie miejsca straceń w Żaganiu. Jego długość wynosi 10 cm, a szerokość 3,7 cm. Jedna końcówka skobla jest ułamana. Przedmiot odnaleziony w warstwie gliny z kamieniami otoczakowymi, dużymi fragmentami cegieł, pojedynczymi fragmentami dachówek oraz kośćmi ludzkimi. Warstwa interpretowana jako rozbiórkowa. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Żaganiu. surowiec: Metal, żelazo. stan: dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 10 cm, szerokość 3,7 cm. Execution staple. Żagań (German: Sagan), poviat Żagań Żagań (German: Sagan), poviat: Żagań, Lubusz Voivodeship, Poland Discovered inside the gallows. Date: 17th-18th century Description: Iron staple (inv. no. 8

Dół rakarski. Kamienna Góra (niem. Landeshut), pow. kamieniogórski

Kamienna Góra (niem. Landeshut), pow. kamieniogórski, woj. dolnośląskie, Polska. w odległości 2 m na południe od fundamentów szubienicy. datacja: 1 poł. XIX w. opis: Wstępnie rozpoznany i częściowo odsłonięty w czasie prac prowadzonych w 2013 r. W trakcie badań archeologicznych w 2015 r. prowadzonych ponownie na terenie miejsca straceń w Kamiennej Górze w odległości 2 m na południe od fundamentów szubienicy rozpoznano pełny zasięg i przebadano duży obiekt owalny o długości dochodzącej do 3 m i szerokości maksymalnej 2,7 m oznaczony nr 1/13. Jego głębokość wynosiła 1,1 m. W profilu miał kształt wannowaty. Dłuższą osią był położony na linii wschód-zachód. W wypełnisku obiektu odkryto setki kości zwierzęcych zmieszanych z gruzem i kamieniami pochodzących wg autora badań prawdopodobnie z murów szubienicy, gdyż były one pokryte zaprawą. Pośród nich znajdowały się liczne zabytki w postaci ceramiki, fragmentów fajek i szkła oraz przedmioty metalowe. Na dnie jamy zalegały części szkieletu koni