Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2022

Speculum Saxonum Albo Prawo Saskie y Maydeburskie porządkiem obiecadła z Lacińskich y Niemieckich exemplarzow zebrane […], Lwów 1581

Zbiór prawny opracowany i wydany przez lwowskiego syndyka Pawła Szczerbica (1552-1609). Składa się on z dedykacji skierowanej do kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, przedmowy, przywileju królewskiego, erraty oraz 212, ułożonych w porządku alfabetycznym haseł zawierających przepisy Zwierciadła Saskiego (Sachsenspiegel). W sumie Speculum Saxonum P. Szczerbica liczy 536 stron. Dzięki polskiemu tłumaczeniu, przystępnemu układowi oraz zawartości merytorycznej obejmującej najważniejsze zagadnienia prawa, szybko weszło ono do praktyki prawnej. Zbiór stał się szczególnie popularny w miastach opartych na prawie sasko-magdeburskim, w których językiem kancelaryjnym i mieszkańców był język polski. Docelowo miały go wykorzystywać zarówno organy stosujące prawo, jak i inni uczestnicy postępowania sądowego. W dalszej perspektywie Speculum Saxonum, obok Ius Municipale autorstwa tego samego autora oraz dzieł innych, znaczących komentatorów prawa (w tym Bartłomieja Groickiego), wpłynęło n

Krzyż kamienny. Kijowice

Obraz
 Kijowice (niem. Vogelgesang), pow. oleśnicki ustawiony po południowej stronie leśnej drogi, w odległości 860 m od skrzyżowania drogi Oleśnica – Bierutów z drogą do Kijowic wymiary: 247x111x13 datacja: 1357 r. opis: krzyż łaciński z rytem figuralnym i inskrypcją. W środkowej i górnej części lica krzyża ukazano Krucyfiks, a w dolnej części postać oranta ze złożonymi do modlitwy rękoma, ubranego w krótką, sięgającą ud szatę i płaszcz; na głowie hełm (szłom) lub kaptur. Wizerunek obwiedziony maju skulną inskrypcją, częściowo uszkodzoną i nieczytelną: ICE IN ME ET MISERERE MEI + ANNO D[OMINI] MCCCLVII IN DIE BEATE […]IE O[BIIT] CON[R]ADUS […].  uwagi: pomnik upamiętniający śmierć bliżej nieznanego Konrada w 1357 r., raczej w wyniku wypadku niż zabójstwa (wówczas w inskrypcji pojawiłoby się określenie occissus est). Tożsamość Konrada jest trudna do sprecyzowania, ale skala obiektu pozwala domyślać się w nim przedstawiciela miejscowego rycerstwa. Inskrypcja nawiązuje do Psalmu 51 zatytułowan

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Obraz
Obiekt zachowany w postaci reliktu wkopu fundamentowego wypełnionego pyłem ceglanym i fragmentami cegieł. W planie o formie kolistej o średnicy około 7 m. Szerokość wkopu wynosiła około 0,75 m, a miąższość do 15 cm. Wewnątrz studni szubienicznej zarejestrowano w trzech punktach niewielkie poszerzenia wkopu fundamentowego, rozlokowane w równych odległościach. Są to miejsca w których fundament został wzmocniony, w celu zapewniania stabilności filarom szubienicznym. Na tej podstawie można stwierdzić, iż belki egzekucyjne na szubienicy w Chełmsku Śląskim założono na planie trójkąta, a każda z nich miała prawdopodobnie długość około 5,3 m. Zły stan zachowania reliktu fundamentu dawnej szubienicy jest efektem bardzo dokładnej rozbiórki oraz silnego przekształcenia terenu, w wyniku prowadzonej na tym terenie intensywnej uprawy roli. Obecnie obszar jest użytkowany jako łąka. Chełmsko Śląskie - zeszyt PDP 51 Gallows. Chełmsko Śląskie, District: Lubawka  The object has been preserved in the form