Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2024

Prawo karne w Magdebursko-wrocławskim systematycznym prawie ławniczym. Zarys problematyki

Obraz
          Magdebursko-Wrocławskie Systematyczne Prawo Ławnicze - Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, Bild 6 von 280 | MDZ (digitale-sammlungen.de)  https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10551811?page=6,7           Do jednego z najważniejszych polskich zbiorów średniowiecznego prawa karnego należało Magdebursko-wrocławskie systematyczne prawo ławnicze (Das Magdeburg-Breslauer systematische Schöffenrecht). Nie ulega bowiem wątpliwości, że posiadało ono wysokie walory merytoryczne dla sądów wykorzystujących w swojej praktyce prawo magdeburskie. Ono bowiem stanowiło trzon tej regulacji prawnej, a dzięki popularności tego kodeksu, pozwoliło to na utrwalenie rozwiązań prawa Magdeburga, nie tylko zresztą na Śląsku, ale również np. na Pomorzu (w postaci prawa chełmińskiego).            Magdebursko-wrocławskie systematyczne prawo ławnicze powstało w II poł. XIV w. (najpewniej pomiędzy 1359, a 1386 r.). Jego treść zawierała zbió

Krzyże kamienne. Jelenia Góra (niem. Hirschberg), miasto Jelenia Góra

Obraz
Dwa krzyże wmurowane w północną ścianę kościoła prawosławnego św. Apostołów Piotra i Pawła znajdującego się przy ulicy 1 Maja. Oba wykonane z piaskowca o wymiarach 1) 132x53x… cm, 2) 89x60x… cm Datacja trudna do ustalenia. Wmurowane je w ścianę kościoła najprawdopodobniej podczas rozbudowy przeprowadzonej w latach 1727-1737 roku stojącej tam kaplicy. W czasach późniejszych ściany otynkowano, odsłonięto je dopiero w 1934 roku. Pierwszy krzyż ma widoczny wyraźne ryty miecz oraz kuszy, na drugim jest on trudny do identyfikacji, przez niektórych interpretowany jako drabina Pełny ekran   Powiązana literatura D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 355. J. Milka, Kamienne pomniki średniowiecznego prawa, Dolnośląska Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK, Wrocław 1968, s. 24.