Zespół

Daniel Wojtucki

dr Daniel Wojtucki (kierownik projektu)
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny
ORCID: 0000-0002-8539-4410

Adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z dawnym wymiarem sprawiedliwości, archeologią prawną, nowożytną historią Śląska, a także wybrane aspekty dziejów wojskowości. Autor monografii: Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku (2009), Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku (2014), Magia posthuma. Procesy i egzekucje zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku (2022). Współautor książki Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej (2017), autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki – Magia posthuma - wierzenia w szkodliwą aktywność zmarłych na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku, w latach 2017-2022 (Sonata) oraz Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym, od 2017 do dziś (Sonata-bis). Projekty te realizowane są na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

***

mgr Karolina Wojtucka
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny

ORCID: 0000-0002-1626-5279

Historyk i germanistka, doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa. Kierownik grantów wewnętrznych, stypendystka w projekcie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z procesami o czary w nowożytnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Moraw, z dawnym wymiarem sprawiedliwości, nowożytną historią Śląska oraz dydaktyką nauczania historii. Autorka artykułów opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych.

***

dr Piotr Kitowski
Uniwersytet Gdański
ORCID: 0000-0002-0581-9424

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji). Jego zainteresowania badawcze dotyczą polskiego prawa miejskiego do końca XVIII w.

***

dr Robert Heś

Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Gabinetu Dokumentów w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje średniowiecznego i wczesno nowożytnego Śląska, historię wojskowości i zakonów krzyżowych.***

dr Jakub Węglorz
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny

ORCID: 0000-0002-1186-5777

Adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pod tytułem: „Problematyka zdrowia i choroby w mentalności społeczeństwa Rzeczpospolitej na podstawie poradników medycznych i pamiętników XVII i XVIII wiecznych” obronił tamże, w 2012 roku. Zainteresowania badawcze skupia wokół zagadnień lecznictwa i leków w czasach staropolskich, historii techniki, a także historii mentalności i obyczajów epoki nowożytnej.

***

mgr Wioleta Porębna
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

ORCID: 0000-0002-2838-2237

Doktorantka w Zakładzie Geomorfologii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach realizacji pracy doktorskiej zajmuje się rozwojem obszarów piaskowcowych średniogórza Europy, poświęcając szczególną uwagę sieci dolinnej na pograniczach Polski, Czech i Niemiec. Kierowniczka, wykonawczyni i stypendystka grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Na co dzień pracuje z systemami informacji geograficznej (GIS), wykonując analizy przestrzenne z wykorzystaniem wysokorozdzielczych cyfrowych modeli wysokości (DEM). Wśród jej zainteresowań znajdują się geoarcheologia i archeologia eksperymentalna.

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki