Prawo

Kategoria zawiera podstawowe źródła prawa wykorzystywane na Śląsku i ziemi kłodzkiej do końca XVIII w. oraz zbiory powstałe w oparciu o kompilacje na tym terenie obowiązujące. Z uwagi zwyczajową formę stosowanego prawa, nie funkcjonował na Śląsku w okresie średniowiecza i we wczesnej nowożytności jeden, odgórnie narzucony zbiór normatywny. Tożsama sytuacja miała miejsce również w innych częściach Europy, gdzie prawo stanowione nie było dominującą formą tworzonego prawa. Tym samym w ówczesnym obrocie prawnym wykorzystywano różne podstawy prawne. Kategoria obejmuje również przejawy obowiązującej na Śląsku i ziemi kłodzkiej praktyki sądowej. Dotyczy to zarówno stosowanych w procesie karnym komentarzy prawnych, jak i partykularnych zwyczajów, właściwych dla tradycji danego terenu.

Źródła prawa

Praktyka sądowa

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki