Krzyż kamienny. Kijowice

  •  Kijowice (niem. Vogelgesang), pow. oleśnicki
  • ustawiony po południowej stronie leśnej drogi, w odległości 860 m od skrzyżowania drogi Oleśnica – Bierutów z drogą do Kijowic
  • wymiary: 247x111x13
  • datacja: 1357 r.
  • opis: krzyż łaciński z rytem figuralnym i inskrypcją. W środkowej i górnej części lica krzyża ukazano Krucyfiks, a w dolnej części postać oranta ze złożonymi do modlitwy rękoma, ubranego w krótką, sięgającą ud szatę i płaszcz; na głowie hełm (szłom) lub kaptur. Wizerunek obwiedziony maju skulną inskrypcją, częściowo uszkodzoną i nieczytelną: ICE IN ME ET MISERERE MEI + ANNO D[OMINI] MCCCLVII IN DIE BEATE […]IE O[BIIT] CON[R]ADUS […].
  •  uwagi: pomnik upamiętniający śmierć bliżej nieznanego Konrada w 1357 r., raczej w wyniku wypadku niż zabójstwa (wówczas w inskrypcji pojawiłoby się określenie occissus est). Tożsamość Konrada jest trudna do sprecyzowania, ale skala obiektu pozwala domyślać się w nim przedstawiciela miejscowego rycerstwa. Inskrypcja nawiązuje do Psalmu 51 zatytułowanego Miserere mei Deus, który przez całe średniowiecze wykorzystywany był w liturgii pogrzebowej.

Najważniejsza literatura:

  • M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 8, 19.
  • W. Steller, Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 173.
  • R. Heś, Kamienny krzyż w Kijowicach, „Pomniki Dawnego Prawa”, z. 1, 2008, s. 29-35.
  • D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 338-340.
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego