Znak graniczny. Luboradz (niem. Lobris), pow. jaworski

 • usytuowany przy zachodniej krawędzi wzgórza na południe od wsi, ok. 500 m na południe w linii prostej od zabudowań pałacu, ok. 100 m na południowy zachód od domniemanego miejsca usytuowania dawnej szubienicy.
 • piaskowiec; 35 x 18 x 19 cm
 • datacja: XVII-XVIII w.
 • słupek o przekroju nieregularnego czworoboku zwężającego się ku górze. Od strony zachodniej ryt litery N (11 x 10 cm), prawdopodobnie odnoszącej się do właścicieli Luboradza, rodziny von Nostitz.
 • Pełny ekran 


  Border sign. Luboradz (German: Lobris).Poviat: Jawor.
  • Located at the western edge of the hill south of the village, approx. 500 m south in a straight line from the palace buildings, approx. 100 m southwest of the presumed location of the former gallows.
  • Sandstone; 35 x 18 x 19 cm
  • Date: 17th-18th century
  • A post with an irregular quadrilateral cross-section, narrowing towards the top. On the western side, there is an engraving of the letter N (11 x 10 cm), probably referring to the owners of Luboradz, the von Nostitz family.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki