Znak graniczny. Szczytna (niem. Rückers), pow. kłodzki

 • usytuowany na skraju lasu, ok 25 m na północ od drogi E 67 prowadzącej od wschodu w kierunku Szczytnej, ok. 470 m od skrzyżowania z ul. Kościelną
 • piaskowiec; 56 x 26 x 29 cm
 • datacja: 1574 r.
 • słupek o przekroju nieregularnego czworoboku zwężającego się ku górze. Na ścianie skierowanej ku drodze ryt: 1574 (równoległy do bocznych krawędzi słupka). Na górnej, płasko ściętej części, ryt prostego krzyża greckiego.
 • Pełny ekran 


  Border sign. Szczytna (German: Rückers). Poviat: Kłodzko.
  • located on the edge of the forest, approx. 25 m north of the E 67 road leading from the east towards Szczytna, approx. 470 m from the intersection with KościelnaStreet
  • sandstone; 56 x 26 x 29 cm
  • dated: 1574
  • a post with an irregular quadrilateral cross-section, narrowing towards the top. On the wall facing the road there is an engraving: 1574 (parallel to the side edges of the post). On the upper, flat-cut part, there is an engraving of a simple Greek cross.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki