Krzyż kamienny. Wojnowice (niem. Zindel), pow. wrocławski

 • ustawiony przy północnej ścianie kościoła pw. św. Wawrzyńca
 • granit, 124x101x12
 • datacja: XIV-XVI w.
 • krzyż łaciński
 • uwagi: na pocz. XX w. usytuowany przy cmentarzu przykościelnym, przeniesiony w obecne miejsce w latach 90. XX w.
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. M. Hellmich, SteinerneZeugenmittelalterlichenRechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 19, 34, tab. 1.
  2. W. Steller, SteinkreuzeundErinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischenGesellschaftfürVolkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 159.
  3. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 482-483.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki