Krzyż kamienny. Wojnowice (niem. Zindel), pow. wrocławski

  •  ustawiony przy północnej ścianie kościoła pw. św. Wawrzyńca
  • granit, 124x101x12
  • datacja: XIV-XVI w.
  • krzyż łaciński
  • uwagi: na pocz. XX w. usytuowany przy cmentarzu przykościelnym, przeniesiony w obecne miejsce w latach 90. XX w.
Najważniejsza literatura:

  • M. Hellmich, SteinerneZeugenmittelalterlichenRechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 19, 34, tab. 1.
  • W. Steller, SteinkreuzeundErinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischenGesellschaftfürVolkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 159.
  • D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 482-483.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego