Epitafium. Wrocław (Breslau)

 • wmurowane w zewnętrzną, południową ścianę kościoła pw. św. Barbary, po prawej stronie portalu
 • piaskowiec 92x78
 • datacja: 1497
 • opis: Krucyfiks wsparty na czaszce, z postaciami Marii i św. Jana Ewangelisty. Na dolnej krawędzi obramienia minuskułowa inskrypcja: Jacob Beursch 1497 orate pro eo.
 • uwagi: zachował się tekst umowy kompozycyjnej dotyczącej okoliczności fundacji epitafium. Wiosną 1497 r. przed radą miejską Hans Gruendel, ojciec zabójcy, zobowiązał się m.in. do wyrzeźbienia w kamieniu krucyfiksu z przedstawieniem Marii i św. Jana Ewangelisty w kościele pw. św. Barbary (ein Crucifix u. einBild der JungfrawenMarien von steinegehawenzu Sand Barbara wo diss am bekwemstengesteenmargk u. eynJhannisdonebin). W czerwcu 1498 r. odnotowano spełnienie wszystkich warunków umowy pojednawczej.
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. R. Kaczmarek, J. Witkowski, Gotyckie epitafia obrazowe na Śląsku, cz. II. Zarys katalogu, [w:] Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i materiały, III, Wrocław-Poznań 1992, s. 105-106
  2. R. Heś, D. Wojtucki, Epitafium za zabójstwo, „Pomniki Dawnego Prawa”, z. 3, 2008, s. 16-23.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki