Krzyż kamienny. Ligota Książęca (niem. Fürsten-Ellguth), pow. namysłowski

 • ustawiony po zachodniej stronie drogi, naprzeciw domu nr 69, ok. 60 m od kościoła
 • granit, 103x107x14
 • datacja: XIV-XVI w.
 • krzyż łaciński, w znacznej części wkopany w ziemię, o nieregularnie obrobionych ramionach
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 19, 24, tab. 4.
  2. W. Steller, Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 161.
  3. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 571.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki