Krzyż kamienny. Ligota Książęca (niem. Fürsten-Ellguth), pow. namysłowski

  • ustawiony po zachodniej stronie drogi, naprzeciw domu nr 69, ok. 60 m od kościoła
  • granit, 103x107x14
  • datacja: XIV-XVI w.
  • krzyż łaciński, w znacznej części wkopany w ziemię, o nieregularnie obrobionych ramionach

Najważniejsza literatura:

  • M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 19, 24, tab. 4.
  • W. Steller, Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 161.
  • D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 571.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Kijowice