Krzyż kamienny. Ligotka (niem. Ellguth), pow. namysłowski

 • ustawiony po południowej stronie drogi, stanowiącej przedłużenie ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, ok 25 m na południowy wschód od domu nr 23
 • granit, 107x72x13
 • datacja: XIV-XVI w.
 • krzyż łaciński z częściowo odłamanym jednym ramieniem
 • uwagi: dom nr 23 pełnił przed 1945 r. funkcję gospody
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. M. Hellmich, SteinerneZeugenmittelalterlichenRechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 6, 9, 24, tab. 3.
  2. W. Steller, SteinkreuzeundErinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischenGesellschaftfürVolkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 161.
  3. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 571-572.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki