Krzyż kamienny. Ligotka (niem. Ellguth), pow. namysłowski

  • ustawiony po południowej stronie drogi, stanowiącej przedłużenie ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, ok 25 m na południowy wschód od domu nr 23
  • granit, 107x72x13
  • datacja: XIV-XVI w.
  • krzyż łaciński z częściowo odłamanym jednym ramieniem
  • uwagi: dom nr 23 pełnił przed 1945 r. funkcję gospody

Najważniejsza literatura:

  • M. Hellmich, SteinerneZeugenmittelalterlichenRechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 6, 9, 24, tab. 3.
  • W. Steller, SteinkreuzeundErinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischenGesellschaftfürVolkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 161.
  • D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 571-572.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego