Grób skazańca 1/2A/2C/2018. Żagań, gmina Żagań

  • Żagań, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie.
  • dawne miejsce straceń położone jest około 1,5 km na północny-wschód od obecnego centrum miejscowości.
  • typ stanowiska: miejsce straceń
  • okres chronologiczny: nowożytność
  • opis: pochówek ten był jednym z czterech tworzących cmentarz skazańców. Znajdował się na zewnątrz szubienicy. Zarys jamy grobowej słabo czytelny, w planie zbliżony do owalu o wymiarach 1,5 x 0,39 m. Ułożony równolegle do muru południowego. Na zachód od niego znajdował się grób nr 1/2C/2018, a na północ grób nr 1/2/2018.Szkielet został złożony na wznak w pozycji wyprostowanej na osi wschód-zachód, górną częścią korpusu skierowany na zachód. Brak kości czaszki. Lewa kończyna górna lekko zgięta w stawie łokciowym, z kośćmi dłoni złożonymi na miednicy. Lewa kończyna dolna wyprostowana. Szkielet nie kompletny, brak kończyny górnej prawej, z wyjątkiem paliczków złożonych na miednicy, brak prawej kończyny dolnej oraz kości stopy kończyny lewej. Wspomniane braki są efektem naruszenia jamy grobowej przez późniejszy wkop. Czaszka została zdeponowana w innym miejscu, wewnątrz szubienicy, bądź w niezidentyfikowanym dole. W grobie tym złożono ciało osoby, na której wykonano karę śmierci przez ścięcie.
  • obiekty towarzyszące: fundament szubienicy, cmentarz samobójców oraz inne groby skazańców.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego