Grób skazańca 1/2C/2018. Żagań, gmina Żagań

  • Żagań, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie.
  • dawne miejsce straceń położone jest około 1,5 km na północny-wschód od obecnego centrum miejscowości.
  • typ stanowiska: miejsce straceń.
  • okres chronologiczny: nowożytność.
  • opis: pochówek ten był jednym z czterech tworzących cmentarz skazańców. Znajdował się na zewnątrz szubienicy. Zarys jamy grobowej słabo czytelny, w planie zbliżony do owalu o wymiarach 1,7 x 0,52 m. Ułożony równolegle do muru południowego, pomiędzy grobami nr 1/2A/2C/2018, a 1/2E/2019.Szkielet został złożony na wznak w pozycji wyprostowanej na osi wschód-zachód, górną częścią korpusu skierowany na zachód. Brak kości czaszki. Prawa kończyna górna zgięta w stawie łokciowym, z kośćmi dłoni ułożonymi na wysokości obojczyków. Lewa kończyna górna wyprostowana, złożona wzdłuż ciała. Kończyn dolne wyprostowane. Szkielet niemal kompletny, jedynie czaszka została zdeponowana w innym miejscu, wewnątrz szubienicy, bądź w niezidentyfikowanym dole. W grobie tym złożono ciało osoby, na której wykonano karę śmierci przez ścięcie.
  • obiekty towarzysząc: fundament szubienicy, cmentarz samobójców oraz inne groby skazańców.
  • typ zabytku: pochówek skazańca.
  • stan zachowania: dobry.
  • funkcja zabytku: miejsce spoczynku skazańca.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego