Grób skazańca 1/2E/2019

 • Żagań, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie.
 • dawne miejsce straceń położone jest około 1,5 km na północny-wschód od obecnego centrum miejscowości.
 • typ stanowiska: miejsce straceń.
 • okres chronologiczny: nowożytność.
 • opis: pochówek ten był jednym z czterech tworzących cmentarz skazańców. Znajdował się na zewnątrz szubienicy. Zarys jamy grobowej w planie zbliżony do owalu o wymiarach 1,73 x 0,7 m. Na wschód od niego znajdował się grób nr 1/2C/2018.Szkielet został złożony na wznak w pozycji wyprostowanej na osi wschód-zachód, górną częścią korpusu skierowany na wschód. Czaszka została złożona pomiędzy kośćmi piszczelowymi. Prawa kończyna górna zgięta w stawie łokciowym, z kośćmi dłoni złożonymi na lewym przedramieniu. Lewa kończyna górna lekko zgięta w stawie łokciowym, z kośćmi dłoni ułożonymi nieco powyżej kości krzyżowej. Kończyn dolne wyprostowane. Szkielet kompletny. W grobie tym złożono ciało osoby, na której wykonano karę śmierci przez ścięcie.
 • obiekty towarzysząc: fundament szubienicy, cmentarz samobójców oraz inne groby skazańców.
 • typ zabytku: pochówek skazańca.
 • stan zachowania: dobry.
 • funkcja zabytku: miejsce spoczynku skazańca.
 • Pełny ekran 


  Grave of the convict 1/2E/2019
  • Żagań, district: Żagań, poviat: Żagań, voivodeship: Lubusz Voivodeship.
  • The former execution site is located approximately 1.5 km north-east of the town center.
  • Type of site: execution site.
  • Chronological period: Early Modern period.
  • Description: this burial was one of four which created convicts' cemetery. It was located outside the gallows. The outline of the burial pit in plan was similar to an oval with dimensions of 1.73 x 0.7 m. To the east of it there was grave No. 1/2C/2018. The skeleton was placed on its back in an upright position on the east-west axis, with the upper part of the body facing east. The skull was placed between the tibia bones. The right upper limb is bent at the elbow joint, with the hand bones folded on the left forearm. The left upper limb is slightly bent at the elbow joint, with the hand bones slightly above the aitchbone. Lower limbs are straight. Complete skeleton. The body of a person who had been executed by beheading was placed in this grave.
  • Accompanying objects: the foundation of the gallows, the suicide cemetery and other graves of the convicts.
  • Type of monument: burial of a convict.
  • Condition: good.
  • Function of the monument: resting place of a convict.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki