Miejsce straceń. Gola Dzierżoniowska (niem. Guhlau), powiat dzierżoniowski

 • dawne miejsce straceń znajduje się wśród pól na północny-zachód od miejscowości, przy starej drodze ze Strzelina do Dzierżoniowa.
 • opis: Góra Szubieniczna zaznaczona została na rękopiśmiennej mapie wojskowej autorstwa Ludwiga Wilhelma von Reglera z lat 1764–1770. 
 • uwagi: doskonale z miejsca gdzie dawniej stała szubienica widać centrum Goli wraz z zamkiem. Niestety obecnie nic nie wiadomo o historii tego placu kaźni. 
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. Staatsbibliothek Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Kartenabteilung, sygn. N 15140, nr 70.

  Execution site. Gola Dzierżoniowska (German: Guhlau), Poviat: Dzierżoniów.
  • The former execution site is located among the fields north-west of the town, on the old road from Strzelin to Dzierżoniów.
  • Description: Gallows Mountain was marked on a handwritten military map by Ludwig Wilhelm von Regler from 1764–1770.
  • Comments: from the place where the gallows once stood, you can clearly see the center of Gola with the castle. Unfortunately, nothing is currently known about the history of this torture site.

  The most important literature:

  1. Staatsbibliothek Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Kartenabteilung, sygn. N 15140, nr 70.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki