Pręgierz. Bystrzyca Kłodzka (niem. Habelschwerdt)

  • tzw. Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej. Pierwotnie, do 1813 r. stał na rynku przed ratuszem.
  • Bystrzycki pręgierz wykonano w całości z piaskowca. Jego wysokość wynosi około 350 cm. Osadzono go na kamiennym podeście. Obiekt składa się z ośmiokątnego słupa, w górnej partii cylindrycznego, zwieńczonego dwuczęściowym kołnierzem przykrytym stożkiem. Na wysokości około 200 cm znajdują się metalowe pierścienie, a na wysokości 7 cm dwa kolejne, służące do unieruchamiania skazańca.
  • datacja: 1556. Jego drewniany poprzednik spłonął prawdopodobnie podczas pożaru miasta w 1475 r.
  • opis: Na zwieńczeniu pręgierza wyryto napis o charakterze moralizatorskim: DEUS IMPIOS PUNIT - Bóg każe bezbożników. Bystrzycki pręgierz jest jedynym obiektem tego typu na Śląsku, który opatrzono napisami. W dolnej części pręgierza wyryto daty jego przenosin (TRANSFERIRT 1736 i 1813) oraz datę 1556 jako rok wystawienia zabytku. Historia obiektu sięga 1556 r., kiedy to rada miejska zleciła jego budowę. Pierwszą karę (wychłostanie dwóch prostytutek) wyegzekwowano przy nim 27 października 1571 r.
  • uwagi: jesienią 2002 r. został poddany pracom konserwatorskim, sfinansowanym przez władze miejskie. 
Najważniejsza literatura:
  • J. Milka, W. Milka, Pręgierze – kamienne pomniki dawnego prawa na Dolnym Śląsku, cz. 1, Świdnica 1991.
  • M. Trzciński, Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.), Wrocław 2001. 
  • D. Wojtucki, Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od XVI do połowy XIX wieku, Warszawa 2014.
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego