Szubienica. Lipa (niem. Leipe), powiat jaworski

 • szubienica usytuowana na niewielkim wzniesieniu 1000 m na południowy-wschód od miejscowości, w odległości około 100 m na północ od drogi prowadzącej z Lipy do Jastrowca. 
 • opis: obiekt wykonano w formie cylindrycznej studni o średnicy wewnętrznej około 350 cm i wysokości około 300 cm, z trzema kamiennymi filarami, z których do dziś zachowały się tylko dwa. Całość wykonano z nieociosanego kamienia, z wejściem od strony zachodniej. W przeszłości każdy z trzech filarów mógł posiadać dodatkowe gniazda na belki egzekucyjne, przez co istniała możliwość zainstalowania dodatkowych belek (w sumie po sześć sztuk, po dwie na każdym z filarów). Obiekt najprawdopodobniej posiadał również podest egzekucyjny (drewniany) biegnący na zewnątrz budowli. Ciekawostką jest fakt, iż w świadomości lokalnej społeczności jeszcze na początku XX w. obiekt był uważany za ruiny pogańskiej świątyni.
 • uwagi: obecnie szubienica w Lipie znajduje się w fatalnym stanie i wymaga natychmiastowego remontu, a przynajmniej przeprowadzenia prac zabezpieczających.
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. D. Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Katowice 2009, s. 236-237.

  Gallows. Lipa (German: Leipe), poviat: Jawor.
  • Gallows located on a small hill 1000 m south-east of the town, approximately 100 m north of the road leading from Lipa to Jastrowiec.
  • Description: the object was made in the form of a cylindrical well with an internal diameter of approximately 350 cm and a height of approximately 300 cm, with three stone pillars, only two of which have survived to this day. The whole structure was made of rough-hewn stone, with the entrance from the west. In the past, each of the three pillars could have additional sockets for execution beams, which made it possible to install additional beams (six in total, two on each pillar). The object most likely also had an execution platform (wooden) leading outside the building. An interesting fact is thatthe local community, at the beginning of the 20th century, considered that the object was the ruins of a pagan temple.
  • Comments: currently the gallows in Lipa is in a terrible condition and requires immediate renovation, or at least basicrepairs.

  The most important literature

  1. D. Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Katowice 2009, pp. 236-237.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki