Szubienica. Miłków (niem. Arnsdorf), powiat karkonoski

  • Miłków (niem. Arnsdorf), powiat karkonoski.
  • szubienica znajduje się na wzniesieniu o nazwie Straconka, w odległości około 100 m od drogi łączącej Miłków ze Ściegnami, tuż przy bocznej drodze do zakładu przemysłowego. 
  • datacja: 1677
  • opis: obiekt na planie cylindrycznym o średnicy 4,9-5,2 m wzniesiono z ciosów granitowych i piaskowcowych oraz drobniejszych otoczaków kamiennych. Grubość muru wynosi 0,8-0,9 m, zachowana wysokość około 2 m. Na koronie muru znajdują się trzy filary o wysokości około 2 m. Do wnętrza szubienicy prowadziło rozglifione wejście o szerokości 0,75-1,1 m, umieszczone od strony południowo-zachodniej. Stan zachowania szubienicy jest zły. W murze pomiędzy filarami widoczne są duże ubytki, również filary nie zachowały się w swej pierwotnej wysokości i formie. Najbardziej zniszczony jest mur w partii południowo-zachodniej, przy wejściu, które jeszcze na początku XX w. było zamknięte od góry łukiem.
  • uwagi: egzekucje kary śmierci wykonano tutaj w latach: 1684, 1689, 1701, 1709 lub 1719, 1715. W latach 2007-2009 przy ruinie szubienicy przeprowadzone zostały badania archeologiczne zainicjowane przez Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa. 
Najważniejsza literatura:
  • H. Reitzig, Der Arnsdorfer Galgen, „Der Wanderer in Riesengebirge“, Bd. 62, 1942, s. 60-61.
  • D. Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Katowice 2009, s. 247-251.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego