Szubienica. Wojcieszów (niem. Kauffung), powiat złotoryjski

 • Wojcieszów (niem. Kauffung), powiat złotoryjski. 
 • szubienica została wybudowana na wschód od Wojcieszowa, na południowo-wschodnim skłonie zbocza wzniesienia Trzciniec. 
 • datacja: brak danych. Najczęściej wskazuje się XVII stulecie, jako czas jej wzniesienia. 
 • opis: całość stanowi cylindryczna studnia o średnicy wewnętrznej niemal 600 cm i wysokości 300 cm, grubość waha się od 100 do 120 cm. Na koronie murów postawiono cztery kamienne filary o wysokości: 320, 400, 290, 350 cm, posiadające widoczne ślady gniazd do umieszczania belek egzekucyjnych. Od strony zachodniej do wnętrza studni prowadzi wejście o rozmiarach: 230x160x120 cm. Budowlę wykonano z granitowych ciosów. 
 • uwagi: wojcieszowska szubienica jest najlepiej zachowanym obiektem tego typu na Dolnym Śląsku. Była remontowana w latach trzydziestych XX w. Na podstawie jednej z jeleniogórskich kronik wiadomo, że wykonano tutaj trzy egzekucje w 1682 r. Wnętrze obiektu, jak i jego najbliższe otoczenie zostało badane archeologicznie w latach: 2009 i 2022.
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. D. Wojtucki, Szubienica w Wojcieszowie, „Sudety”, nr 8, sierpień 2008, s. 15.
  2. D. Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Katowice 2009, s. 254-255.

  Gallows. Wojcieszów (German: Kauffung), poviat: Złotoryja
  • Wojcieszów (German: Kauffung), poviat: Złotoryja.
  • The gallows was built east of Wojcieszów, on the south-eastern slope of the Trzciniec hill.
  • Date: no data. The 17th century is most often cited as the time of its construction.
  • Description: It is a cylindrical well with an internal diameter of almost 600 cm and a height of 300 cm, the thickness varies from 100 to 120 cm. Four stone pillars were erected on the crown of the walls: 320, 400, 290, 350 cm, with visible traces of sockets for placing the execution beams. From the west side, there is an entrance to the well, measuring 230x160x120 cm. The building was made of granite blocks.
  • Comments: the gallows in Wojcieszów is the best preserved object of this type in Lower Silesia. It was renovated in the 1930s. Based on one of the Jelenia Góra chronicles, it is known that three executions were carried out here in 1682. The interior of the building and its immediate surroundings were archaeologically examined in 2009 and 2022.

  The most important literature:

  1. D. Wojtucki, Szubienica w Wojcieszowie, „Sudety”, nr 8, August 2008, p. 15.
  2. D. Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Katowice 2009, pp. 254-255.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki