Szubienica. Wojcieszów (niem. Kauffung), powiat złotoryjski

  • Wojcieszów (niem. Kauffung), powiat złotoryjski. 
  • szubienica została wybudowana na wschód od Wojcieszowa, na południowo-wschodnim skłonie zbocza wzniesienia Trzciniec. 
  • datacja: brak danych. Najczęściej wskazuje się XVII stulecie, jako czas jej wzniesienia. 
  • opis: całość stanowi cylindryczna studnia o średnicy wewnętrznej niemal 600 cm                      i wysokości 300 cm, grubość waha się od 100 do 120 cm. Na koronie murów postawiono cztery kamienne filary o wysokości: 320, 400, 290, 350 cm, posiadające widoczne ślady gniazd do umieszczania belek egzekucyjnych. Od strony zachodniej do wnętrza studni prowadzi wejście o rozmiarach: 230x160x120 cm. Budowlę wykonano z granitowych ciosów. 
  • uwagi: wojcieszowska szubienica jest najlepiej zachowanym obiektem tego typu na Dolnym Śląsku. Była remontowana w latach trzydziestych XX w. Na podstawie jednej z jeleniogórskich kronik wiadomo, że wykonano tutaj trzy egzekucje w 1682 r. Wnętrze obiektu, jak i jego najbliższe otoczenie zostało badane archeologicznie w latach: 2009 i 2022.
Najważniejsza literatura:
  • D. Wojtucki, Szubienica w Wojcieszowie, „Sudety”, nr 8, sierpień 2008, s. 15.
  • D. Wojtucki, Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku, Katowice 2009, s. 254-255.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego