Łańcuch egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski

  • Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska
  • wewnątrz szubienicy, na pograniczu eksplorowanej warstwy próchnicy a warstwą calcową
  • datacja: XVIII w.?
  • opis: Łańcuch żelazny odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Znaleziony wewnątrz szubienicy w warstwie przycalcowej. Prawdopodobnie trafił do tego miejsca niedługo po wybudowaniu murowanej szubienicy. Łańcuch zbudowany z dziewięciu masywnych ogniw zakutych na końcach. Ogniwa są proste i płaskie. W większości kwadratowe w przekroju. Ich długość waha się od 6,5 do 8,5 cm. Szerokość natomiast od 3,5 do 4,3 cm. Przekroje mierzą średnio 0,95 x 1,05 cm. Wyróżnia się skrajne ogniwo wykonane w kształcie lekko gruszkowatym. Jego szerokość to 6,3 cm. Łączna długość łańcucha wynosi 49 cm. Jedno z ogniw zostało poważnie skorodowane i rozpadło się na dwie części podczas prac konserwatorskich. Po połączeniu części okazało się, że ogniwo w momencie, gdy dostało się do ziemi było przerwane. Łańcuch odnaleziono wraz ze skoblem, które w momencie odnalezienia połączone były korozją i nie przechodził przez żadne z ogniw. Prawdopodobnie skobel był przymocowany do skrajnego z ogniw i po nałożeniu na szyję skazańca (na co spokojnie pozwalała długość łańcucha) ogniwo o kształcie gruszkowatym przykładano do belki i przez nie przebijano skobel z drugim skrajnym ogniwem do belki. Przerwane ogniwo wskazuje, że łańcuch był długo eksponowany na belce. Ze względu na to, że łańcuch został odnaleziony w samym środku wnętrza szubienicy przypuszcza się, że mógł zostać porzucony z fragmentem belki podczas któregoś z remontów lub po prostu został porzucony przez kata jako bezużyteczny. Analogią do tego zabytku jest łańcuch egzekucyjny odkryty w Lubaniu (niem. Lauban), pow. lubański, woj. dolnośląskie.
  • obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi.
  • surowiec: Metal, żelazo.
  • stan: dobry.
  • funkcja zabytku: Narzędzie do wykonania kary śmierci.
  • wymiary: długość całkowita 49 cm.
Najważniejsza literatura:
  • P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego