Skobel egzekucyjny. Żagań (niem. Sagan), pow. żagański

 • Żagań (niem. Sagan), pow. żagański, woj. lubuskie, Polska
 • odkryty wewnątrz szubienicy.
 • datacja: XVII-XVIII w.
 • opis: Skobel żelazny (nr. inw. 80/18) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2018 r. na terenie miejsca straceń w Żaganiu. Jego długość wynosi 10 cm, a szerokość 3,7 cm. Jedna końcówka skobla jest ułamana. Przedmiot odnaleziony w warstwie gliny z kamieniami otoczakowymi, dużymi fragmentami cegieł, pojedynczymi fragmentami dachówek oraz kośćmi ludzkimi. Warstwa interpretowana jako rozbiórkowa.
 • uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy.
 • obiekty towarzyszące: szubienica w Żaganiu.
 • surowiec: Metal, żelazo.
 • stan: dobry.
 • funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci.
 • wymiary: długość 10 cm, szerokość 3,7 cm.

Execution staple. Żagań (German: Sagan), poviat Żagań
 • Żagań (German: Sagan), poviat: Żagań, Lubusz Voivodeship, Poland
 • Discovered inside the gallows.
 • Date: 17th-18th century
 • Description: Iron staple (inv. no. 80/18) discovered during archaeological research conducted in 2018 at the execution site in Żagań. Its length is 10 cm and its width is 3.7 cm. One end of the staple is broken. It was found in a layer of clay with round boulders, large fragments of bricks, fragments of roof tiles and human bones. Layer interpreted as demolition layer.
 • Notes: Staples were used to nail the ropes to the wooden traves of the gallows.
 • Accompanying objects: gallows in Żagań.
 • Material: Metal, iron.
 • In good condition.
 • Function of the monument: Object/tool for carrying out the death penalty.
 • Dimensions: length 10 cm, width 3.7 cm.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki