Skobel egzekucyjny. Żagań (niem. Sagan), pow. żagański 64/18

 • Żagań (niem. Sagan), pow. żagański, woj. lubuskie, Polska
 • odkryty wewnątrz szubienicy.
 • datacja: XVII-XVIII w.
 • opis: Skobel żelazny (nr. inw. 64/18) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2018 r. na terenie miejsca straceń w Żaganiu. Jego długość wynosi 10,7 cm, a szerokość 4,3 cm. Przedmiot odnaleziony w warstwie gliny z kamieniami otoczakowymi, dużymi fragmentami cegieł, pojedynczymi fragmentami dachówek oraz kośćmi ludzkimi. Warstwa interpretowana jako rozbiórkowa.
 • uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy.
 • obiekty towarzyszące: szubienica w Żaganiu.
 • surowiec: Metal, żelazo.
 • stan: dobry.
 • funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci.
 • wymiary: długość 10,7 cm, szerokość 4,3 cm.

Execution staple. Żagań (German: Sagan), poviat: Żagań 64/18
 • Żagań (German: Sagan), poviat: Żagań, Lubusz Voivodeship, Poland
 • Discovered inside the gallows.
 • Date: 17th-18th century
 • Description: Iron staple (inv. no. 64/18) discovered during archaeological research conducted in 2018 at the execution site in Żagań. Its length is 10.7 cm and its width is 4.3 cm. The item was found in a layer of clay with round boulders, large fragments of bricks, fragments of roof tiles and human bones. Layer interpreted as demolitionlayer.
 • Notes: Staples were used to nail the ropes to the wooden traves of the gallows.
 • Accompanying objects: gallows in Żagań.
 • Material: Metal, iron.
 • In good condition.
 • Function of the monument: Object/tool for carrying out the death penalty.
 • Dimensions: length 10.7 cm, width 4.3 cm.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki