Szubienica. Żagań (niem. Sagan), miasto powiatowe

  • Żagań (niem. Sagan), miasto powiatowe.
  • Dawne miejsce straceń położone jest około 1,5 km na północny-wschód od obecnego centrum miejscowości.
  • opis: fundament został założony na planie kwadratu o bokach 6,8 m. Średnia szerokość murów wahała się od 76 do 94 cm. Od strony wschodniej zachował się również ceglany próg, potwierdzając tym samym lokalizacje wejścia do szubienicy. 
  • uwagi: żagańska szubienica stanowi wyjątkową konstrukcję wśród tego typu urządzeń. Jako jedyna wśród znanych dolnośląskich szubienic została wybudowana na planie czworokąta, a właściwie do tego celu wykorzystano obiekt funkcjonujący wcześniej, ale o innym przeznaczeniu - konstrukcję typu motte. Obiekt został przebadany archeologicznie w latach: 2014, 2018-2020. Podczas badań odkryty został materiał kostny oraz zabytki metalowe i ceramiczne pochodzące zarówno z okresu, kiedy obiekt funkcjonował jako konstrukcja typu motte, jak i z późniejszego, po przebudowaniu na szubienicę. 
Najważniejsza literatura:
  • D. Wojtucki, Urządzenia penitencjarne Żagania w dobie nowożytnej, „Pomniki Dawnego Prawa”, z. 3, 2008, s. 7-15.
  • D. Wojtucki, K. Wojtucka, M. Majorek, B. Świątkowski, H. Rutka,  Alte Hinrichtungsstätte in Żagan/Sagan im Lichte der interdisziplinären Forschungen, „Anthropologia integra”, 10(2), 2019, s. 17–29.


Fot. Przemysław WoźnicaKomentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego