Der alte Kulm (Prawo Starochełmińskie)

Der alte Kulm (Prawo Starochełmińskie)

Dostęp: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. rps 23/III; Kujawsko-Pomorska Biblioteka, dostęp online: Cyfrowa, https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/73176/edition/82533/content [dostęp 22.03.2023 r.]

Opis: Zbiór prawa powstały w Prusach pod koniec XIV w (1394 r.).  Stanowił on uzupełnioną przepisami Zwierciadła szwabskiegoi ortylami wydanymi przez miasto Magdeburg dla Chełmna wersję wcześniejszego tzw. magdebursko-wrocławskiego systematycznego prawa ławniczego. 

Składał się on z pięciu ksiąg regulujących najważniejsze kwestie z zakresu prawa publicznego i prywatnego, w tym przede wszystkim dotyczące organizacji ustroju miejskiego, prawa karnego oraz prawa cywilnego. 

Dzięki zawartości merytorycznej w niedługim czasie stał się on podstawowym zbiorem prawa na terenie Prus oraz najprawdopodobniej Mazowsza. Był on jednocześnie uzupełniany i rozwijany przy pomocy ustawodawstwa partykularnego poszczególnych miast w postaci wilkierzy, ordynacji i rozporządzeń. Prawo Starochełmińskie zachowało dominujący status aż do próby kodyfikacji prawa pruskiego w XVI w.

W 1985 r. pod redakcją Witolda Maisla i Zbigniewa Zdrójkowskiego ukazał się polskojęzyczny przekład Der alte Kulm pt. Prawo Starochełmińskie 1584 (1394). Przekład tekstu zbioru dokonali Andrzej Bzdęga i Alicja Gaca. 

Najważniejsza literatura: 
  1. Prawo Starochełmińskie 1584 (1394), red. W. Maisel i Z. Zdrójkowski, przekł. A. Bzdęga, A. Gaca, Toruń 1985
  2. Z. Zdrójkowski, Wstęp historyczny, [w:] Prawo Starochełmińskie 1584 (1394), red. W. Maisel i Z. Zdrójkowski, przekł. A. Bzdęga, A. Gaca, Toruń 1985, s. 3-7.
  3. Z. Zdrójkowski, Zarys dziejów prawa chełmińskiego (1233-1862): studium z okazji siedemsetpięćdziesięciolecia wydania przywileju chełmińskiego oraz lokacji miast Chełmna i Torunia, Toruń 1983. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki