Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/3/Z

 • Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska
 • odkryty wewnątrz szubienicy.
 • datacja: XVIII w.
 • opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/3/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 8,62 cm, a szerokość 5,05 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,85 x 1,68 cm. Skobel ma odłamane zakończenia. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy.
 • uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy.
 • obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi.
 • surowiec: Metal, żelazo.
 • stan: Dobry.
 • funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci.
 • wymiary: długość 8,62 cm, szerokość 5,05 cm, przekrój w kabłąku 1,85 x 1,68 cm.
Najważniejsza literatura:
 • P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35.


Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), Poviat: Złotoryja W/3/Z
 • Złotoryja (German: Goldberg), poviat: Złotoryja, voivodeship: Lower Silesia, Poland
 • Discovered inside the gallows.
 • Date: 18th century
 • Description: Iron staple (inventory no. W/3/Z) discovered during archaeological research conducted in 2016 at the execution site in Złotoryja. Its length is 8.62 cm and its width is 5.05 cm. The cross-section in the bow is 1.85 x 1.68 cm. The staple has broken ends. It was found inside the gallows.
 • Notes: Staples were used to nail the ropes to the wooden traves of the gallows.
 • Accompanying objects: gallows in Złotoryja.
 • Material: Metal, iron.
 • In good condition.
 • Function of the monument: Object/tool for carrying out the death penalty.
 • Dimensions: length 8.62 cm, width 5.05 cm, cross-section in the bow 1.85 x 1.68 cm.

The most important literature:

 1. P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, 41, pp. 4-35.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki