Łoże sprawiedliwości

W gestii władz miejskich leżało zadbanie o właściwe wyposażenie izby tortur oraz więzienia, w którym przebywali oskarżeni od chwili zatrzymania, przez okres procesu sądowego, który odbywał się przed miejscowymi ławnikami, aż do czasu wykonania wyroku. Łoże sprawiedliwości było najczęściej stosowanym narzędziem tortur, którego obecność odnotowano niemal we wszystkich izbach tortur w większości państw europejskich. W oławskich księgach rachunkowych pod zapiskiem z grudnia 1680 r. wyszczególniono, że wypłacono rzemieślnikom kwotę 5 talarów i 23 groszy za wykonanie nowej ławy do tortur (Folterbanck). Rozciąganie odbywało się ręcznie, za pomocą kołowrotka, obsługiwanego przez kata lub jego pomocników. Wobec leżącego na ławie oskarżonego można było użyć dodatkowych tortur, np. przypalania. Zaprezentowany na zdjęciu egzemplarz łoża pochodzi ze zbiorów Muzeum Kryminalnego w mieście Rothenburg ob der Tauber (fot. D. Wojtucki). 

Najważniejsza literatura:
  • T. Maciejewski, Narzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic, Koszalin 1997, s. 43. The torture rack

It was the responsibility of the city authorities to ensure the proper equipment of the torture chamber and the prison where the accused were detained from the moment of arrest, through the trial, which took place before local assessors, until the execution of the sentence. The rack was the most commonly used torture method, with its presence recorded in almost all torture chambers in most European countries. In the Oława financial books, in December 1680, it is detailed that the amount of 5 thalers and 23 groszy was paid to the craftsmen for making a new torture bench (Folterbanck). Stretching was done manually, using a wheel operated by the executioner or his assistants. Additional torture, such as burning, could have been used against the accused lying on the bench. The copy of the rack presented in the photo comes from the collection of the Criminal Museum in Rothenburg ob der Tauber (photo by D. Wojtucki).

The most important literature:

  • T. Maciejewski, Narzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic, Koszalin 1997, s. 43.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki