Krzyż Kamienny. Gościęcice (niem. Mehltheuer), pow. strzeliński

 • ustawiony ok. 15 m. na południe od drogi prowadzącej przez las (czerwony szlak turystyczny prowadzący na wzgórze Gromnik) na granicy gmin Strzelin i Przeworno, ok. 4,7 km na południe od wsi.
 • granit; 122 x 57 x 16 cm
 • datacja: XIV-XVI w.
 • krzyż łaciński z odłamanym ramionami i częścią głowicy. Posiada ryt krzyża o rozszerzającej się, rozdwojonej podstawie (86 x 47 cm). Forma pozostałych ramion rytu krzyża nieznana z powodu uszkodzenia obiektu.
 • w starszej literaturze zwany „krzyżem cygańskim” („Zigeunerkreuz”). Opisywany jest również jako ulokowany w Gębczycach (niem. Geppersdorf), wsi położonej ok. 3 km na północy zachód od miejsca posadowienie krzyża.
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 20, 29.
  2. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 355.

  Stone Cross. Gościęcice (German: Mehltheuer). Poviat: Strzelin
  • Placed approximately 15 m south of the road leading through the forest (red tourist trail leading to Gromnik Hill) on the border of the Strzelin and Przeworno district, approximately 4.7 km south of the village.
  • Granite; 122 x 57 x 16 cm
  • Date: 14th-16th century
  • Latin cross with broken arms and broken part of the head. It has a cross engraving with an expanding, split base (86 x 47 cm). The form of the remaining arms of the cross is unknown due to the level of the destruction of the object.
  • In older literature it was called the "Gypsy cross" ("Zigeunerkreuz"). It is also described as being located in Gębczyce (German: Geppersdorf), a village located approximately 3 km north-west of the place where the cross was placed.

  The most important literature:

  • M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 20, 29.
  • D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 355.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki