Łaski J., Co[m]mune incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]q[ue] [...], Cracovie 1506.

Wydany w 1506 r. w Krakowie przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Łaskiego zbiór obowiązujących w Polsce przywilejów, konstytucji sejmowych oraz zbiorów prawnych. Zawierał on przepisy prawa, w tym z zakresu prawa niemieckiego tj. teksty Zwierciadła Saskiego i Weichbildu Magdeburskiego. Jego ukazanie się wpłynęło pozytywnie na proces ujednolicania prawa w Polsce. 

W 1535 r. łacińskie tłumaczenie Zwierciadła oraz Weichbildu opublikował krakowianin Mikołaj Jaskier. Jego dziełom król Zygmunt I Stary nadał charakter powszechnie obowiązujący. Następnie, w 1581 r. lwowski syndyk Paweł Szczerbic wydał polskie tłumaczenie w/w dzieł. • Lokalizacja: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.F.4654; dostęp online w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/12601/edition/11032 [dostęp 10.09.2023 r.]
 • Okres chronologiczny: Nowożytność
 • Typ zabytku: Druk
 • Stan zachowania: Dobry
 • Surowiec: Papier
 • Funkcja zabytku: Zbiór prawny wykorzystywany w praktyce sądowej
 • Powiązana literatura

  1. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2017.
  2. Mikołajczyk M., Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Katowice 2013.
  3. Mikuła M., Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV - pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, Kraków 2017.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki