Czechowicz J., Praktyka Kryminalna To Jest Wzor Rozważnego y Porządnego Spraw Kryminalnych Sądzenia, Chełmno 1769

Wydane w 1769 r. dzieło sędziego z Chełmna (Prusy Królewskie) Jakuba Antoniego Czechowicza (1681-1747). Była to niezwykle udana kompilacja chełmińskiego prawa karnego materialnego oraz procesowego. Prawo chełmińskie było powstałą w XIII w. odmianą prawa magdeburskiego. W zakresie prawa karnego przewidywało ono zbliżone rozwiązania prawne co jego magdeburski wzór. 

 Opierając się na dziełach innych, poczytnych autorów, praktyce własnej oraz – szerzej – polskiej - J. Czechowicz omówił najważniejsze zagadnienia prawa karnego. Jego materię podzielił na XIX tytułów, zaś te ostatnie na poszczególne artykuły. 

 Dzieło zostało wydane już po śmierci autora. 

 Było ono wykorzystywane w praktyce sądowej miast wykorzystujących prawo magdeburskie.

 • Lokalizacja: Biblioteka Jagiellońska, syg. 7645 II; dostęp online: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=479291 [dostęp 10.09.2023 r.]
 • Okres chronologiczny: Nowożytność
 • Typ zabytku: Druk
 • Stan zachowania: Dobry
 • Surowiec: Papier
 • Funkcja zabytku: Zbiór prawny wykorzystywany w praktyce sądowej
 • Powiązana literatura

  1. Kitowski P., Wokół przygotowań do wydania „Praktyki Kryminalnej to jest wzoru rozważnego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia” Jakuba Czechowicza w 1746/1747 roku, „Czasopismo prawno-historyczne”, t. LXVII, 2015, z. 2, s. 87-96.
  2. Zdrójkowski Z., „Praktyka kryminalna” Jakuba Czechowicza. Jej źródła i system na tle roz-woju współczesnego prawa karnego zachodniej Europy, Toruń 1949.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki