Allgemeines Landrecht für die Preuβischen Staaten. Erster Theil, erster Band, Berlin 1806

Zbiór prawa karnego obowiązujący w państwie pruskim w końcu XVIII i XIX w. Był on wynikiem wieloletnich prac kodyfikacyjnych, sięgających jeszcze panowania Fryderyka Wilhelma I (1688-1740). Ostatecznie pod nazwą Allgemeines Landrecht für die Preuβischen Staaten (Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich; potocznie: Landrecht Pruski) zaczął obowiązywać 1 czerwca 1794 r. Ostatecznie miał on mieć charakter subsydiarny do praw prowincjonalnych, które w zamierzeniu także miały być skodyfikowane. 

Nie był on typową kodyfikacją prawno-karną. W sumie zawierał 19 187 paragrafów, w których uregulowano szereg różnych dziedzin prawa. Prawu karnemu poświęcono 1577 z nich. 

W zakresie prawa karnego stanowił on typową kodyfikację przejściową między systemem prawa opartym na Carolinie z 1532 r., a nowoczesnym kodeksie realizującym postulaty Oświecenia. Przede wszystkim zadecydowała o tym próba kazuistycznego unormowania wszystkich możliwych przypadków prawnych, utrzymanie podziału przestępstw na publiczne i prywatne oraz kary śmierci kwalifikowanej czy przyjęta hierarchia chronionych dóbr prawnych. Z drugiej strony podczas jego tworzenia starano się nie zrezygnować ze szkodliwych rozwiązań prawnych uwzględnionych w Carolinie. Tym samym m.in. rezygnując z analogii przyjęto w nim zasadę uzależnienia odpowiedzialności prawnej od uregulowania danego czynu w kodeksie. 

Landrecht Pruski obowiązywał częściowo do 1900 r. Natomiast jego przepisy prawno-karne były już modyfikowane od początku XIX w., by ostatecznie zostać zastąpione przez nowy kodeks (1851). 

Z rozwiązań Landrechtu Pruskiego korzystano także w innych krajach niemieckich.

 • Lokalizacja: Dostęp online: https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication/69739/edition/64564?language=pl [dostęp 20.12.2022 r.]
 • Okres chronologiczny: Nowożytność
 • Typ zabytku: Druk
 • Stan zachowania: Bardzo dobry
 • Surowiec: Papier
 • Funkcja zabytku: Zbiór prawny wykorzystywany w praktyce sądowej
 • Powiązana literatura

  1. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2011.
  2. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2017.
  3. Salmonowicz S., Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki