Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r. przekł. urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1920.

Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r. był zbiorem prawa opracowanym w związku z potrzebą ujednolicenia prawa karnego w tym kraju po zjednoczeniu. W konsekwencji zastąpił on dotychczas obowiązujące kodyfikacje i inne źródła prawa. 

Podstawą do jego opracowania był kodeks karny Związku Północnoniemieckiego z 1871 r. Tym samym przyjęto w nim podobne założenia i instytucje prawne, wzbogacone o nowe rozwiązania normatywne i techniczne. Wartym odnotowania była również widoczna w porównaniu z kodeksem z 1851 r. liberalizacja przepisów w zakresie kary. 

Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej zawierał w sumie 370 paragrafów, ujętych w poszczególnych paragrafach. W jego skład wchodził wstęp oraz dwie części: I – „O karaniu zbrodni, występków i wykroczeń w ogólności”; II – „O poszczególnych zbrodniach, występkach oraz wykroczeniach i o ich karaniu”. Jego treść została kilkukrotnie znowelizowana (1876, 1880, 1891). 

Na potrzeby edycji w serwisie IURA. Źródła prawa dawnego, opublikowano odczyt kodeksu (https://iura.uj.edu.pl/dlibra/publication/384/edition/131?).

 • Lokalizacja: PAN Biblioteka Kórnicka, sygn. 151977/1; dostęp online: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/55215/edition/71376? [dostęp 15.12.2022 r.]
 • Okres chronologiczny: XIX-XX w.
 • Typ zabytku: Druk
 • Stan zachowania: Bardzo dobry
 • Surowiec: Papier
 • Funkcja zabytku: Zbiór prawny wykorzystywany w praktyce sądowej
 • Powiązana literatura

  1. Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r. przekł. urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1920 (opracowanie na potrzeby edycji w serwisie „IURA. Źródła prawa dawnego”; dostęp online: https://iura.uj.edu.pl/dlibra/publication/384/edition/131?)
  2. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2011.
  3. Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2017.
  4. Salmonowicz S., Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki