Znak graniczny. Bogdanów (niem. Boitmannsdorf), pow. brzeski – Samborowice (niem. Polnisch Tschammendorf), pow. strzeliński

 • słup graniczny usytuowany na skraju lasu, ok. 1000 m na zachód od Bogdanowa i ok. 1400 m od pałacu w Samborowicach, na granicy powiatów brzeskiego i strzelińskiego
 • granit; słup o nieregularnej bryle przypominającej graniastosłup z daszkowatym zwieńczeniem. W dolnej partii posiada ubytki. Wys. 254 cm, szerokość (na ścianie z inskrypcją) 44 cm (w górnej części) i 26 cm (w dolnej części), głębokość 20 cm (u szczytu na ścianie z pastorałem) i 56 cm (u dołu na ścianie z pastorałem)
 • ok. 1290-1320
 • na trzech bokach ryte inskrypcje i symbole:
  Ściana północna: uproszczone wyobrażenie pastorału
  Ściana wschodnia: wykonana kapitałą inskrypcja w trzech rzędach oddzielonych podwójną linią TMI / SCI / IOHI będącą skróconym zapisem sformułowania Termini Sancti Iohannis
  Ściana południowa: znak ukośnego krzyża
  Ściana zachodnia: gładka

 • Jeden z sześciu zachowanych podobnych obiektów wyznaczających północno-zachodnią granicę kasztelanii nysko-otmuchowskiej. Według P. Bretschneidera ustawione zostały w okresie między 1290 r. (po zakończeniu sporu ks. Henryka IV Probusa z biskupem Tomaszem II), a 1319 r., gdy zmarł biskup Henryk z Wierzbnej, który jako pierwszy zaczął używać tytułu książęcego. Z kolei T. Dunin-Wąsowicz wyznaczenie granicy powiązała z działalnością legata papieskiego Filipa z Fermo i jego wyrokiem, jaki zapadł w 1282 r. w sporze między wrocławskim księciem a biskupem oraz nabyciem przez biskupa wrocławskiego pełnych praw książęcych (ius ducale) na obszarze nysko-otmuchowskim w 1290 r.

  Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. P. Bretschneider, Termini Sancti Johannis. Eine Untersuchung über die ältesten Grenzsteine des Breslauer Bistumlandes, “Schlesische Geschichtsblätter”, Jg. 1925, Nr. 3, s. 38-46
  2. T. Dunin-Wąsowicz, Lapides terminales na Śląsku w XIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XVIII, 1970, nr 1, s. 3-25

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki