Posty

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki

Obraz
kamień graniczny usytuowany na styku trzech granic na przełęczy między górami Rozstaj i Malinowa. Pierwotnie był ustawiony tuż przy skrzyżowaniu leśnych dróg, w ostatnich latach przeniesiony ok 20 m na południowy zachód i ustawiony na stoku przy drodze. piaskowiec; 33 x 45 x 46 x 45 cm datacja: 1730 trójboczny obiekt, pierwotnie prawdopodobnie w formie niewysokiego obelisku, wyznaczający punkt zbiegu granic dóbr w Kolonii Jemna (Raschgrund), Grodziszczu (Lampersdorf) i Jemnej (Raschdorf). Na każdym z trzech boków umieszczono inskrypcje i wyobrażenia heraldyczne: 1. ściana: Ao 1730 RASCHGRVN[…] oraz herby klasztorów w Henrykowie i Zirc na dwóch owalnych tarczach nałożonych na kartusz z ornamentami roślinnymi. 2. ściana: LAMPERSDORF oraz herb von Nimptsch z hełmem, labrami i częściowo zniszczonym klejnotem 3. ściana: RASCHDORF oraz nieczytelny herb (prawdopodobnie von Haugwitz) na owalnym kartuszu ozdobionym ornamentem roślinnym Pełny ekran   Powiązana literatura J. Organiściak, Kamie

Znak graniczny. Świebodzice (niem. Freiburg) – góra Grabnik (Graber-Berg), pow. świdnicki

Obraz
usytuowany przed skrzyżowaniem leśnych dróg między Świebodzicami a Cieszowem, tuż pod kulminacją góry Grabnik. granit; 36 x 27 x 16 cm datacja: 1724 czworoboczny, łukowato zwieńczony słup z inskrypcją na jednym z boków (od strony zachodniej): CE MGVH 1724 Najpewniej inskrypcja odnosi się do Conrada Ernsta Maximiliana von Hochberg (1682-1742), właściciela dóbr książańskich. Pełny ekran  

Krzyż Kamienny. Gościęcice (niem. Mehltheuer), pow. strzeliński

Obraz
ustawiony ok. 15 m. na południe od drogi prowadzącej przez las (czerwony szlak turystyczny prowadzący na wzgórze Gromnik) na granicy gmin Strzelin i Przeworno, ok. 4,7 km na południe od wsi. granit; 122 x 57 x 16 cm datacja: XIV-XVI w. krzyż łaciński z odłamanym ramionami i częścią głowicy. Posiada ryt krzyża o rozszerzającej się, rozdwojonej podstawie (86 x 47 cm). Forma pozostałych ramion rytu krzyża nieznana z powodu uszkodzenia obiektu. w starszej literaturze zwany „krzyżem cygańskim” („Zigeunerkreuz”). Opisywany jest również jako ulokowany w Gębczycach (niem. Geppersdorf), wsi położonej ok. 3 km na północy zachód od miejsca posadowienie krzyża. Pełny ekran   Powiązana literatura M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 20, 29. D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 355. Stone Cross. Gościęcice (German: Meh

Znak graniczny. Racławice Śląskie (niem. Deutsch Rasselwitz), pow. prudnicki

Obraz
usytuowany przy miedzy wyznaczającej zachodnią granicę wsi, przy zbiegu z granicą polska-czeską, ok. 165 m na południowy wschód od kładki nad torami kolejowymi i ok. 50 m na zachód od kolumny zwanej „Szwedzkim słupem” stojącej na granicy polsko-czeskiej. granit; 69 x 20 x 20 cm XVIII-XIX w.? słupek o przekroju regularnego czworoboku z wyrytym na górnej, płasko ściętej części, wizerunkiem krzyża greckiego o rozszerzających się ramionach.  Pełny ekran  

Znak graniczny. Mściwojów – Targoszyn (niem. Profen – Bersdorf), pow. jaworski

Obraz
usytuowany w rowie przy drodze prowadzącej z Mściwojowa do Targoszyna, ok 950 m od skrzyżowania z drogą prowadzącą do Luboradza w Mściwojowie, ułamany. Dolna część znajduje się w ziemi na grzbiecie rowu przy przepuście. granit; 33 x 23 x 11 cm (luźno leżąca część ułamana) XVIII w.? słupek o przekroju prostokątnym z wyrytym na górnej, płasko ściętej części, wizerunkiem krzyża maltańskiego. Prawdopodobnie związany jest z odnowieniem granic i starych znaków granicznych (alten Gräntzen), jakie przeprowadzono 2 i 3 czerwca 1749 r. między dobrami Ottona Wentzela von Nostitz i Hansa Georga von Bothmer między miejscowościami Mściwojów, Targoszyn i Niedaszów. Ustawiono wówczas w tym rejonie kilkadziesiąt kamieni granicznych. Pełny ekran  

Znak graniczny. Luboradz (niem. Lobris), pow. jaworski

Obraz
usytuowany przy zachodniej krawędzi wzgórza na południe od wsi, ok. 500 m na południe w linii prostej od zabudowań pałacu, ok. 100 m na południowy zachód od domniemanego miejsca usytuowania dawnej szubienicy. piaskowiec; 35 x 18 x 19 cm datacja: XVII-XVIII w. słupek o przekroju nieregularnego czworoboku zwężającego się ku górze. Od strony zachodniej ryt litery N (11 x 10 cm), prawdopodobnie odnoszącej się do właścicieli Luboradza, rodziny von Nostitz. Pełny ekran   Border sign. Luboradz (German: Lobris).Poviat: Jawor. Located at the western edge of the hill south of the village, approx. 500 m south in a straight line from the palace buildings, approx. 100 m southwest of the presumed location of the former gallows. Sandstone; 35 x 18 x 19 cm Date: 17th-18th century A post with an irregular quadrilateral cross-section, narrowing towards the top. On the western side, there is an engraving of the letter N (11 x 10 cm), probably referring to the owners of Luboradz, the von Nostitz fami

Znak graniczny. Szczytna (niem. Rückers), pow. kłodzki

Obraz
usytuowany na skraju lasu, ok 25 m na północ od drogi E 67 prowadzącej od wschodu w kierunku Szczytnej, ok. 470 m od skrzyżowania z ul. Kościelną piaskowiec; 56 x 26 x 29 cm datacja: 1574 r. słupek o przekroju nieregularnego czworoboku zwężającego się ku górze. Na ścianie skierowanej ku drodze ryt: 1574 (równoległy do bocznych krawędzi słupka). Na górnej, płasko ściętej części, ryt prostego krzyża greckiego. Pełny ekran   Border sign. Szczytna (German: Rückers). Poviat: Kłodzko. located on the edge of the forest, approx. 25 m north of the E 67 road leading from the east towards Szczytna, approx. 470 m from the intersection with KościelnaStreet sandstone; 56 x 26 x 29 cm dated: 1574 a post with an irregular quadrilateral cross-section, narrowing towards the top. On the wall facing the road there is an engraving: 1574 (parallel to the side edges of the post). On the upper, flat-cut part, there is an engraving of a simple Greek cross.